Zpět na hlavní stránku

Strana 1 (Čas - Jak)
Strana 2 (Jaký - Láska)
Strana 3 (Lépe - Nesuď)
Strana 4 (Neznalost - Ruka)
Strana 5 (Řím - Všude)
Strana 6 (Výjimka - Život)
Neznalost zákona neomlouvá.
Ignorance of the law excuses no man.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.
No man can serve two masters.

O mrtvých jen dobře.
Never speak ill of the dead.

Peníze nejsou všechno.
Money isn’t everything.

Pes, který štěká, nekouše.
Barking dogs seldom bite.

Pestrost je kořením života.
Variety is the spice of life.

Pít jak Dán.
To drink like a fish.

Podej mu prst a utrhne ti celou ruku.
Give him an inch and he’ll take a yard.

Poslední kapka do poháru.
The last straw breaks the camel’s back.

Předpisy jsou od toho, aby se obcházely.
Laws are made for getting around.

Příležitost dvakrát nečeká.
Opportunity seldom knocks twice.

Pýcha předchází pád.
The bigger they are, the harder they fall.

Ranní ptáče dál doskáče.
The early bird catches the worm.

Risk je zisk.
Nothing ventured, nothing gained.

Rozděl a panuj.
Divide and rule.

Rozvaha je lepší část odvahy.
Discretion is the better part of valor.

Ruka ruku myje.
Scratch my back and I’ll scratch yoursOd dvatisícedevět VšeMožný.unás.cé-zet je náš internet!                          Zrozeno báj Brabeczek (:-* kiss for you)!
ANGLICKÁ PŘÍSLOVÍ A RČENÍ
 
  
VšeMožný.unás.cz